Bị phạt 12.500 đôla, VFF phải xử lý sao với CĐV đốt pháo sáng?

Bị phạt 12.500 đôla, VFF phải xử lý sao với CĐV đốt pháo sáng?,Bị phạt 12.500 đôla, VFF phải xử lý sao với CĐV đốt pháo sáng? ,Bị phạt 12.500 đôla, VFF phải xử lý sao với CĐV đốt pháo sáng?, Bị phạt 12.500 đôla, VFF phải xử lý sao với CĐV đốt pháo sáng?, ,Bị phạt 12.500 đôla, VFF phải xử lý sao với CĐV đốt pháo sáng?
,

Leave a Reply